OBEC OSADNÉ

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hostovice, filiálka Osadné

Grekokatolícka cirkev

Bulou pápeža Pia VII. (1800-1823), danou v Ríme, v Bazilike Santa Maria Maggiore dňa 22. septembra 1818 bolo ustanovené nové, prešovské gréckokatolícke biskupstvo z mukačevského biskupstva. Bula sa dostala do historického povedomia pod názvom "Relata semper", čo možno voľne preložiť ako večný výnos (rozhodnutie navždy). Je príznačné, ba symbolické, že tento cirkevno-administratívny akt vzišiel práve od tohto pápeža, ktorý tak podstatne za svojho pontifikátu zvýšil vážnosť pápežského úradu.

Web: Greko-katolícka cirkev >>