OBEC OSADNÉ

Centrum sociálnych služieb ZÁTIŠIE

CSS ZÁTIŠIE

Hlavným poslaním a prianím všetkých zamestnancov Domova sociálnych služieb v Osadnom je, aby naši prijímatelia našli pokojný domov, porozumenie, lásku, získali primerané vedomosti, zručnosti i návyky a mohli rozvíjať svoje záujmy.

Naším cieľom je poskytovať prijímateľom kvalitné, vysoko odborné sociálne služby a efektívnu obslužnú opatrovateľskú a sociálnu starostlivosť, natrvalo udržiavať a podporovať ich osobné, príbuzenské a spoločenské kontakty.

Web: CSS ZÁTIŠIE >>