OBEC OSADNÉ

Obec Osadné

Obec Osadné

Obec leží v severovýchodnej časti Nízkych Beskýd, v pramennej oblasti rieky Udavy, 7 km južne od štátnej hranice s Poľskou republikou, 18 km severne od Sniny, 28 km juhovýchodne od Medzilaboriec a 38 km severovýchodne od Humenného. Patrí do Sninského okresu v Prešovskom kraji. Stred obce leží v nadmorskej výške 385 m. Povrch chotára je značne členitý.

V súčasnosti je Osadné malou dedinou s väčšinou staršími obyvateľmi, ako to niektorí hovoria „na konci sveta.“

Web: Obec Osadné >>